EDULLINEN HUONEKALUJEN TOIMITUS SUOMESSA
PARHAAN HINNAN TAKUU
365 PÄIVÄÄ RAHAT TAKAISIN TAKUU
Suomi
Valikko

Yksityisyys

Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset ehdot.

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa kuinka RL24 Sisustus Oy, Y-tunnus 3256670-3, Osoite Raua 5a, Viljandi, Viro (jäljempänä myös "Rekisterinpitäjä") kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietoja, joita Pood24 saa asiakkaistaan ​​ja verkkosivustolla vierailevilta henkilöiltä (jäljempänä "Rekisteröity" tai "Sinä").

1.2. Henkilötietoja ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyvät tiedot, ts. eli rekisteröity. Käsittely on mitä tahansa toimintaa, joka sisältää henkilötietojen hankkimisen, tallentamisen, muuttamisen, käytön, katselun, poistamisen tai tuhoamisen.

1.3. Rekisterinpitäjä noudattaa laissa säädettyjä tietojenkäsittelyperiaatteita ja pystyy varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti..

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen.

2.1. Rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja tallentaa henkilötietoja pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Vierailemalla ja käyttämällä verkkokaupan palveluita hyväksyt, että kaikkia annettuja tietoja käytetään ja hallitaan tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten mukaisesti.

2.3. Rekisteröidyn vastuulla on varmistaa, että annetut henkilötiedot ovat oikeita, tarkkoja ja täydellisiä. Tahallinen harhaanjohtaminen katsotaan tietosuojakäytäntömme rikkomiseksi. Rekisteröidyllä on velvollisuus ilmoittaa välittömästi Rekisterinpitäjälle muutoksista antamissaan henkilötiedoissa.

2.4. Rekisterinpitäjä ei vastaa rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jos ne ovat aiheutuneet virheellisesti annetuista henkilötiedoista..

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä tällaisia ​​henkilötietoja:

3.1.1. Nimi ja sukunimi
3.1.2. Syntymäaika
3.1.3. Yhteystiedot (sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero)
3.1.4. Tapahtumatiedot (ostetut tavarat, toimitusosoite, hinta, maksutiedot jne.).
3.1.5. Selaintunnus, sivun katselutiheys, keskimääräinen sivulla vietetty aika, katsellut tuotteet. Käytämme näitä tietoja täydentämään Sivuston sisältöä ja toimintoja
3.1.6. Muut tiedot, jotka on annettu meille ostettaessa Sivuston tarjoamia palveluita ja tavaroita tai ottamalla meihin yhteyttä.

3.2. Rekisterinpitäjällä on edellä mainitun lisäksi oikeus tarkistaa luovutettujen tietojen oikeellisuus käyttämällä julkisesti saatavilla olevia rekistereitä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a), b), c) ja f) alakohta:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;

c) käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen suojelemiseksi, paitsi jos rekisteröidyn henkilötietojen suojaa edellyttävät edut tai perusoikeudet ja vapaudet ylittävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Rekisterinpitäjä säilyttää ja käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja niin kauan kuin vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

3.4.1. Henkilötietoja tarvitaan niihin tarkoituksiin, joita varten ne on vastaanotettu;
3.4.2. Niin kauan kuin rekisterinpitäjä ja/tai rekisteröity voi ulkoisissa säädöksissä määrätyin menettelyin harjoittaa oikeutettuja etujaan, kuten vastustaa tai nostaa kanne tuomioistuimessa;
3.4.3. Niin kauan kuin on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiedot, kuten kirjanpitolain mukaan;
3.4.4. Niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus asiaankuuluvaan henkilötietojen käsittelyyn on voimassa, ellei henkilötietojen käsittelylle ole muuta laillista perustetta.

Tässä kohdassa tarkoitettujen olosuhteiden päättyessä myös rekisteröidyn henkilötiedot vanhenevat ja kaikki asiaankuuluvat henkilötiedot poistetaan pysyvästi tietojärjestelmistä sekä sähköiset ja/tai paperiasiakirjat, jotka sisälsivät asiaankuuluvat henkilötiedot tai nämä asiakirjat anonymisoitu.

3.5. Täyttääkseen velvoitteensa sinua kohtaan Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneille, tietojenkäsittelijöille, jotka suorittavat puolestamme tarpeellisen tietojenkäsittelyn, kuten kirjanpitäjille, kuriiripalveluille jne. Rekisterinpitäjä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Maksujen käsittelystä vastaa maksualusta makecommerce.net, joten yrityksemme siirtää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot alustan omistajalle Maksekeskus AS.
Pyynnöstä voimme siirtää henkilötietojasi viranomaisille ja lainvalvontaviranomaisille puolustaaksemme laillisia etujasi tarvittaessa oikeudellisten vaatimusten laadinnassa, jättämisessä ja puolustamisessa.

3.6. Henkilötietoja käsitellessään ja tallentaessaan Rekisterinpitäjä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen henkilötietojen suojan vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Yleisen tietosuoja-asetuksen ja Latvian tasavallan lainsäädännön mukaisesti sinulla on oikeus:
4.1.1. päästä käsiksi henkilötietoihisi, saada tietoja niiden käsittelystä sekä pyytää kopiota henkilötiedoistasi sähköisessä muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirrettävyys);
4.1.2. Pyydä virheellisten, epätarkkojen tai puutteellisten henkilötietojen oikaisua;
4.1.3. Poista henkilötietosi ("unohdeta"), ellei laki velvoita sinua säilyttämään tietoja;
4.1.4. Peruuta etukäteen antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn;
4.1.5. Rajoita tietojesi käsittelyä – oikeus pyytää, että keskeytämme väliaikaisesti kaikkien henkilötietojesi käsittelyn;
4.1.6. Ota yhteyttä Tietohallintovirastoon
Voit pyytää oikeuksiesi käyttämistä kirjoittamalla asiakaspalveluun info@Pood24.fi.

5. Lopulliset ehdot

5.1. Tämä tietosuojaseloste on laadittu yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä kumoamisesta 27.4.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti. direktiivi 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus), sekä Suomen tasavallassa ja Euroopan unionissa voimassa olevat lait.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus tehdä tietosuojaselosteeseen muutoksia tai lisäyksiä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset astuvat voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu verkkosivulla https://Pood24.fi/

Pood24.fi-n antama tietosuojalausunto, jota hallinnoi Pood24.fi, ei koske muita ulkoisia linkkejä, joita voidaan sijoittaa verkkosivustollemme. Esimerkiksi: valmistajan toimittamat linkit, jotka eivät takaa luottamuksellisuutta. Jos poistut sivulta Pood24.fi, varmista, että olet lukenut jokaisen seuraavan sivun tietosuoja-asetukset.

Jos sinulla on kysyttävää, ota aina rohkeasti yhteyttä!